Vi er godkjent 4h gård, og etterhvert vil det bli aktiviteter knyttet til dette.

4H gård?

Besøk 4H Norge sine sider


Hva er en 4H-gård?

En 4H-gård er et åpent gårdsanlegg som tar imot barn, unge og voksne til pedagogisk tilrettelagt besøk. Norge har i dag i underkant av 50 gårder med ulike størrelser, driftsmåter og eierskap. Hovedmålet er å synliggjøre hva som skjer på en gård med både planter og dyr. Dette vil gi økt kunnskap om økologiske sammenhenger, matproduksjon, dyr og natur.

Torset 4H gård

Del denne siden