Kallhammaren

Kallhammaren

Flygende kamera.

En videosnutt fra 2016 av Astrid sin 90 års dag!

Kallhammarrampen er et matverksted for lokal mat med gårdsbutikk og en liten restaurant. Deler av bygget er tilpasset og utstyrt for nedskjæring av viltslakt for privatkunder, men kan vekselsvis benyttes til produksjon av annen lokal mat, f.eks kaldpressing av frukt-og bær etc fra egen hage og for andre som har slike råvarer. Vi ønsker å utvikle Kallhammaren til en møteplass og et opplevelsessted for lokalbefolkning og tilreisende. Restauranten har et godt utstyrt kjøkken kan benyttes til kurs- og møtevirksomhet og selskapslokale. Grupper på 15-20 personer vil være ideelt og håndtere.

Fra oppstarten 2007. Med stor tro på gardsutviklingsprosjektet vårt trosset vi MRfylke sitt

Fra oppstarten 2007. Med stor tro på gardsutviklingsprosjektet vårt trosset vi MRfylke sitt "byggeforbud". Nydyrking med tilkomstvei var etter omlegging av lovverket/jordloven underlagt kommunal myndighet, så her ble fylket tilskuer. Men MRfylket brukte plan- og bygningsloven og settefylkesmannen i Sør-Trøndelag til å nekte oss å bygge hus nr. 2 i Kallhammaren, der det gule huset på bildet står (husmannsplass). Etter påtrykk fra Aure kommune ga MRfylke etter i 2008, og en lang seig kamp gikk mot slutten. Opprettelse av LNF-område 1 i kommuneplanen ga oss forutsigbarhet for videre satsing i strandsonen. Nesten 5 år hadde da gått siden vi leverte vår byggesøknad til Aure kommune.

Del denne siden