Torset bondegård er medlem av Kyststreif

som er ett lokalt småskalasamarbeid

i Aure kommune.

Torset bondegård ligger på Skarsøya i Aure kommune. Jeg, Åshild Torset tok over hjemgården min sammen med min mann Kolbjørn Haugen høsten 2012. På gården driver vi i hovedsak med melkeproduksjon samt tilleggsnæring med økologisk frukt- og bærproduksjon.Vi ønsket å satse videre på tilleggsnæring og har derfor etter gårdsovertakelsen bygget Kallhammarrampen. Kallhammarrampen er et matverksted for lokal mat med gårdsbutikk og en liten restaurant. 

Gården er delt opp i to. På selve gården bor vi med våre 5 gutter. Her har vi bolighus, fjøs, redskapshus, hønsehus, stabbur og en bærhage. Ca 1 km lengre bort på gårdseiendommen helt nede ved sjøen i Kallhammaren har Åshild sine foreldre Turid og Olav bygget seg ett kårhus. Det er altså her vi har bygget Kallhammarrampen. Her finnes også et helt nytt hageanlegg, et kaianlegg, et spa-anlegg med jacuzzi og badstue og ett lite drivhus.

På gården har vi 8-10 melkekyr, kviger og noen okser. Oksene blir slaktet til "eget bruk".  På sommeren flytter melkekyrne på fellesbeite og kvigene er ute på beite. I tillegg har vi noen høner og om sommeren har vi de siste årene lånt oss noen geiter som går ute på beite.

Vi driver i dag gården med god hjelp fra Åshild sine foreldre. 

Utsikta fra benken

Utsikta fra benken

Utsikta fra Torsetsundbrua en fin høstkveld

Utsikta fra Torsetsundbrua en fin høstkveld

Brekka og Trøndelag i det fjerne

Brekka og Trøndelag i det fjerne

Ved Kallhammaren

Ved Kallhammaren

Kallhammaren

Kallhammaren

Del denne siden